Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6594
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp ngành khai khoáng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Phùng, Thị Hằng
Advisor: Nguyễn, Phùng, TS.
Keywords: Cấu trúc tài chính doanh nghiệp
Ngành Khai khoáng
Thị trường Chứng khoán Việt Nam
Kế toán
Issue Date: 2015
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.30
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6594
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhungThiHang.TT.pdfTóm tắt291.33 kBAdobe PDFView/Open
PhungThiHang.TV.pdfToàn văn1.21 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.