Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6586
Title: Phát triển nguồn nhân lực hành chính công cấp xã(phường) tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Authors: Đặng, Quang Khanh
Advisor: Võ, Xuân Tiến, GS.TS.
Keywords: Phát triển nguồn nhân lực
Nguồn nhân lực hành chính
Cấp xã
Thành phố Pleiku
Tỉnh Gia Lai
Kinh tế phát triển
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Phát triển. Mã số: 60.31.01.05
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6586
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DangQuangKhanh.TT.pdfTóm tắt270.86 kBAdobe PDFView/Open
DangQuangKhanh.TV.pdfToàn văn8.18 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.