Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6585
Title: Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum
Authors: Hoàng, Anh Sơn
Advisor: Bùi, Quang Bình, PGS.TS.
Keywords: Quản lý chi thường xuyên
Chi ngân sách nhà nước huyện
Huyện Đắk Hà
Kon Tum
Kinh tế phát triển
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Phát triển. Mã số: 60.31.01.05
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6585
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoangAnhSon.TT.pdfTóm tắt253.78 kBAdobe PDFView/Open
HoangAnhSon.TV.pdfToàn văn8.28 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.