Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6583
Title: Nghiên cứu tác động của đầu tư đối với tăng trưởng kinh tế tỉnh Kon Tum
Authors: Nguyễn, Thị Quý
Advisor: Bùi, Quang Bình, PGS.TS.
Keywords: Đầu tư
Nguồn vốn đầu tư
Tăng trưởng kinh tế
Kon Tum
Kinh tế phát triển
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Phát triển. Mã số: 60.31.01.05
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6583
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiQuy.TT.pdfTóm tắt270.62 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiQuy.TV.pdfToàn văn9.75 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.