Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6582
Title: Hoàn thiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum
Authors: Trịnh, Thị Thủy Hà
Advisor: Võ, Xuân Tiến, GS.TS.
Keywords: An sinh xã hội
Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm y tế
Cứu trợ xã hội
Ưu đãi xã hội
Đồng bào dân tộc thiểu số
Kinh tế phát triển
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Phát triển. Mã số: 60.31.01.05
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6582
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TrinhThiThuyHa.TT.pdfTóm tắt274.32 kBAdobe PDFView/Open
TrinhThiThuyHa.TV.pdfToàn văn8.69 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.