Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6575
Title: Quản trị rủi ro trong kinh doanh dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Đống, Thị Việt Hà
Advisor: Lâm, Chí Dũng, PGS.TS.
Keywords: Quản trị rủi ro trong kinh doanh
Dịch vụ thẻ Ngân hàng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Chi nhánh Đà Nẵng
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2014
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6575
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DongThiVietHa.TT.pdfTóm tắt434.88 kBAdobe PDFView/Open
DongThiVietHa.TV.pdfToàn văn888.63 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.