Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6572
Title: Nghiên cứu việc điều chỉnh lợi nhuận trong trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Thái, Thị Hằng
Advisor: Hoàng, Tùng, TS.
Keywords: Điều chỉnh lợi nhuận
Phát hành thêm cổ phiếu
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
Kế toán
Issue Date: 2014
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.30
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6572
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThaiThiHang.TT.pdfTóm tắt377.53 kBAdobe PDFView/Open
ThaiThiHang.TV.pdfToàn văn694.77 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.