Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6562
Title: Vận dụng mô hình Fama - French năm nhân tố để ước lượng tỷ suất lợi tức kỳ vọng của các cổ phiếu niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh
Authors: Huỳnh, Ngọc Minh Trâm
Advisor: Võ, Thị Thúy Anh, PGS.TS.
Keywords: Mô hình CAMP
Mô hình Fama - French năm nhân tố
Đầu tư tài chính
Thị trường Chứng khoán Việt Nam
Sàn Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6562
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HuynhNgocMinhTram.TT.pdfTóm tắt587.17 kBAdobe PDFView/Open
HuynhNgocMinhTram.TV.pdfToàn văn9.2 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.