Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6560
Title: Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng tại Chi cục Thuế thành phố Quy Nhơn
Authors: Phạm, Thị Hồng Nhung
Advisor: Đinh, Bảo Ngọc, TS.
Keywords: Thuế GTGT
Quản lý thuế
Cơ quan thuế
Chi cục Thuế TP. Quy Nhơn
Bộ máy quản lý thuế
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã ngành: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6560
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamThiHongNhung.TT.pdfTóm tắt617.84 kBAdobe PDFView/Open
PhamThiHongNhung.TV.pdfToàn văn5.6 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.