Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6559
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến khủng hoảng tiền tệ - Trường hợp của Việt Nam
Authors: Lê, Trần Hoài Thương
Advisor: Võ, Thị Thúy Anh, PGS.TS.
Keywords: Khủng hoảng tiền tệ
Mô hình nhân tố
Mô hình Logit
Mô hình Probit
Chỉ số EMPI
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6559
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeTranHoaiThuong.TT.pdfTóm tắt1.31 MBAdobe PDFView/Open
LeTranHoaiThuong.TV.pdfToàn văn9.77 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.