Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6557
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại địa bàn tỉnh Gia Lai
Authors: Phan, Thị Thùy Dương
Advisor: Trương, Bá Thanh, GS.TS.
Keywords: Sự hài lòng của khách hàng
Dịch vụ Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
Tỉnh Gia Lai
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6557
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanThiThuyDuong.TT.pdfTóm tắt627.7 kBAdobe PDFView/Open
PhanThiThuyDuong.TV.pdfToàn văn2.37 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.