Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6551
Title: Phân tích tình hình rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Quảng Nam
Authors: Nguyễn, Thị Mường Pha
Advisor: Lâm, Chí Dũng, PGS.TS.
Keywords: Rủi ro tín dụng
Phân tích rủi ro tín dụng
Quản lý rủi ro tín dụng
Cho vay doanh nghiệp
Ngân hàng TMCP Quân Đội
Chi nhánh Quảng Nam
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6551
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiMuongPha.TT.pdfTóm tắt1.74 MBAdobe PDFView/Open
NguyenThiMuongPha.TV.pdfToàn văn7.11 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.