Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6549
Title: Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng bảo đảm không bằng tài sản tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Đà Nẵng
Authors: Lê, Thị Minh Tâm
Advisor: Hồ, Hữu Tiến, TS.
Keywords: Cho vay tiêu dùng bảo đảm không bằng tài sản Vietinbank
Hoạt động cho vay
Cho vay tiêu dùng
Tài sản bảo đảm
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6549
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiMinhTam.TT.pdfTóm tắt321.78 kBAdobe PDFView/Open
LeThiMinhTam.TV.pdfToàn văn6.61 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.