Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6546
Title: Quản trị quan hệ khách hàng tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quận Sơn Trà, Đà Nẵng
Authors: Hoàng, Thị Kim Dung
Advisor: Lê, Thế Giới, PGS.TS.
Keywords: Quản trị quan hệ khách hàng
Khách hàng
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quận Sơn Trà
Chi nhánh Đà Nẵng
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2013
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.05
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6546
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoangThiKimDung.TT.pdfTóm tắt386.73 kBAdobe PDFView/Open
HoangThiKimDung.TV.pdfToàn văn715.19 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.