Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6545
Title: Phân tích tình hình sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh
Authors: Chung, Nguyễn Quỳnh Nhi
Advisor: Nguyễn, Ngọc Vũ, PGS.TS.
Keywords: Phân tích vốn
Tình hình sử dụng vốn
Phân tích tình hình vốn
Hiệu quả sử dụng vốn
Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn
Sông Hinh
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6545
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ChungNguyenQuynhNhi.TT.pdfTóm tắt545.98 kBAdobe PDFView/Open
ChungNguyenQuynhNhi.TV.pdfToàn văn5.67 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.