Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6543
Title: Phân tích tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng
Authors: Mai, Nguyễn Minh Hương
Advisor: Nguyễn, Ngọc Vũ, PGS.TS.
Keywords: Phân tích vốn
Hiệu quả sử dụng vốn
Phân tích tình hình tài chính
Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 111 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6543
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MaiNguyenMinhHuong.TT.pdfTóm tắt625.98 kBAdobe PDFView/Open
MaiNguyenMinhHuong.TV.pdfToàn văn6.5 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.