Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6541
Title: Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
Authors: Võ, Thị Lê Vân
Advisor: Đinh, Bảo Ngọc, TS.
Keywords: Cho vay hộ kinh doanh
Rủi ro
Phân tích
Hoạt động cho vay
Cán bộ tín dụng
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Chi nhánh Huyện Quế Sơn
Tỉnh Quảng Nam
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6541
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VoThiLeVan.TT.pdfTóm tắt843.99 kBAdobe PDFView/Open
VoThiLeVan.TV.pdfToàn văn57.56 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.