Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6539
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành du lịch - khách sạn niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Ngô, Thị Đạo
Advisor: Hoàng, Tùng
Keywords: Hiệu quả kinh doanh
Ngành Du lịch - Khách sạn
Thị trường Chứng khoán Việt Nam
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6539
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NgoThiDao.TT.pdfTóm tắt728.45 kBAdobe PDFView/Open
NgoThiDao.TV.pdfToàn văn6.19 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.