Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6536
Title: Hoàn thiện công tác bảo đảm tín dụng bằng tài sản trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh quảng Bình
Authors: Nguyễn, Thị Liên
Advisor: Hồ, Hữu Tiến, TS.
Keywords: Bảo đảm tín dụng
Bảo đảm tín dụng bằng tài sản
Khách hàng doanh nghiệp
Cho vay khách hàng doanh nghiệp
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam
Vietinbank Quảng Bình
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6536
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiLien.TT.pdfTóm tắt567.73 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiLien.TV.pdfToàn văn9.18 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.