Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6533
Title: Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Authors: Lê, Thị Lan Hương
Advisor: Lê, Bảo, TS.
Keywords: Chi ngân sách nhà nước
Lập dự toán
Phân bổ dự toán
Giao dự toán
Chấp hành dự toán
Quyết toán chi ngân sách
Quận Thanh Khê
Thành phố Đà Nẵng
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế. Mã số: 60.31.01.05
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6533
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiLanHuong.TT.pdfTóm tắt1.42 MBAdobe PDFView/Open
LeThiLanHuong.TV.pdfToàn văn18.3 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.