Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6532
Title: Quản lý đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ nguồn vốn ngân sách trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Authors: Phạm, Như Ý
Advisor: Lê, Bảo, TS.
Keywords: Quản lý đầu tư
Xây dựng cơ bản
Cơ sở hạ tầng
Ngân sách đầu tư
Vốn đầu tư
Thành phố Tuy Hòa
Tỉnh Phú Yên
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế. Mã số: 60.31.01.05
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6532
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamNhuY.TT.pdfTóm tắt1.52 MBAdobe PDFView/Open
PhamNhuY.TV.pdfToàn văn30.68 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.