Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6518
Title: Hoàn thiện công tác thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Vân
Authors: Dương, Huỳnh Anh Thư
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân, PGS.TS.
Keywords: Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam
Chi nhánh Hải Vân
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2015
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6518
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DuongHuynhAnhThu.TT.pdfTóm tắt405.6 kBAdobe PDFView/Open
DuongHuynhAnhThu.TV.pdfToàn văn1.09 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.