Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6508
Title: Phân tích tình hình huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Quảng Nam
Authors: Ngô, Thị Minh An
Advisor: Đinh, Bảo Ngọc, TS.
Keywords: Huy động vốn
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Chi nhánh Quảng Nam
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6508
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NgoThiMinhAn.TT.pdfTóm tắt973.4 kBAdobe PDFView/Open
NgoThiMinhAn.TV.pdfToàn văn1.87 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.