Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6507
Title: Nghiên cứu tác động của hoạt động sáp nhập và mua lại (M&A)đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu công ty niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Minh Phượng
Advisor: Đinh, Bảo Ngọc, TS.
Keywords: Hoạt động sát nhập và mua lại
Tỷ suất sinh lợi cổ phiếu công ty
Thị trường Chứng khoán Việt Nam
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6507
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiMinhPhuong.TT.pdfTóm tắt1.09 MBAdobe PDFView/Open
NguyenThiMinhPhuong.TV.pdfToàn văn2.62 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.