Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6501
Title: Phân tích tình hình rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Dương, Thu Hằng
Advisor: Lâm, Chí Dũng, PGS.TS.
Keywords: Rủi ro tín dụng
Cho vay doanh nghiệp
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
Chi nhánh Đà Nẵng
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6501
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DuongThuHang.TT.pdfTóm tắt488.31 kBAdobe PDFView/Open
DuongThuHang.TV.pdfToàn văn1.12 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.