Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6500
Title: Ảnh hưởng của cấu trúc sở hữu đến chính sách chi trả cổ tức tiền mặt của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền
Advisor: Đặng, Tùng Lâm, TS.
Keywords: Chính sách cổ tức
Cấu trúc sở hữu
Chính sách chi trả cổ tức tiền mặt
Thị trường Chứng khoán Việt Nam
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6500
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiThuHien.TT.pdfTóm tắt1.1 MBAdobe PDFView/Open
NguyenThiThuHien.TV.pdfToàn văn6.17 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.