Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6499
Title: Nghiên cứu tác động của thông điệp lên hành vi gắn kết của người dùng trên trang thương Hiệu: Trường hợp Facebook tại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Ánh Sương
Advisor: Võ, Quang Trí, TS.
Keywords: Marketing truyền thông xã hội
Facebook
Hành vi gắn kết của khách hàng
Việt Nam
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6499
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiAnhSuong.TT.pdfTóm tắt1.19 MBAdobe PDFView/Open
NguyenThiAnhSuong.TV.pdfToàn văn2.99 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.