Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6498
Title: Phân tích hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Phan, Hoàng Mai
Advisor: Võ, Duy Khương, TS.
Keywords: Dịch vụ ngân hàng
Dịch vụ Thanh toán qua tài khoản
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Chi nhánh Đà Nẵng
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6498
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanHoangMai.TT.pdfTóm tắt1.14 MBAdobe PDFView/Open
PhanHoangMai.TV.pdfToàn văn4.12 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.