Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6497
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của quản trị vốn luân chuyển đến lợi nhuận các doanh nghiệp trong ngành hàng tiêu dùng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Trần, Thị Ngọc Ánh
Advisor: Trương, Hồng Trình, PGS.TS.
Keywords: Quản trị vốn luân chuyển
Khả năng sinh lợi doanh nghiệp
Ngành hàng tiêu dùng Việt Nam
Thị trường Chứng khoán Việt Nam
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6497
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiNgocAnh.TT.pdfTóm tắt900.46 kBAdobe PDFView/Open
TranThiNgocAnh.TV.pdfToàn văn2.29 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.