Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6485
Title: Phong cách nghệ thuật Phan Thị Vàng Anh qua truyện ngắn
Authors: Trương, Thị Khánh Hoài
Advisor: Ngô, Minh Hiền, TS.
Keywords: Truyện ngắn Việt Nam
Phan Thị Vàng Anh
pHong cách nghệ thuật
Văn học Việt Nam
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn. Chuyên ngành: văn học Việt Nam. Mã số: 60.22.01.21
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6485
Appears in Collections:Văn học Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TruongThiKhanhHoai.TT.pdfTóm tắt468.73 kBAdobe PDFView/Open
TruongThiKhanhHoai.TV.pdfToàn văn586.11 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.