Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6484
Title: Dấu ấn hiện sinh trong tiểu thuyết của nhà văn Thuận
Authors: Phan, Thị Như Hoa
Advisor: Ngô, Minh Hiền, TS.
Keywords: Tiểu thuyết Việt Nam
Dấu ấn hiện sinh
Nhà văn Thuận
Văn học Việt Nam
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn. Chuyên ngành: văn học Việt Nam. Mã số: 60.22.01.21
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6484
Appears in Collections:Văn học Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanThiNhuHoa.TT.pdfTóm tắt543.4 kBAdobe PDFView/Open
PhanThiNhuHoa.TV.pdfToàn văn969.85 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.