Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6475
Title: 3.3.3.9[Những mảnh hồn trần] của Đặng Thân từ góc nhìn diễn ngôn hậu hiện đại
Authors: Đinh, Thị Kim Tuyết
Advisor: Ngô, Minh Hiền, TS.
Keywords: Những mảnh hồn trần
Đặng Thân
Diễn ngôn
Hậu hiện đại
Văn học Việt Nam
Issue Date: 2015
Description: Luận văn thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn. Chuyên ngành: Văn học Việt Nam. Mã số: 60.22.01.21
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6475
Appears in Collections:Văn học Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DinhThiKimTuyet.TT.pdfTóm tắt260.42 kBAdobe PDFView/Open
DinhThiKimTuyet.TV.pdfToàn văn865.7 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.