Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6466
Title: Nghiên cứu và ứng dụng mạng Nơron nhân tạo vào bài toán ước lượng nỗ lực phát triển phần mềm theo mô hình Agile
Authors: Nguyễn, Ngọc Nhân
Advisor: Lê, Thị Mỹ Hạnh, TS.
Keywords: Mô hình Agile
Ước lượng nổ lực
Bài toán
Mạng nơ-ron nhân tạo
Khoa học máy tính
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học máy tính. Chuyên ngành: Khoa học Máy tính. Mã số: 60.48.01.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6466
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenNgocNhan.TT.pdfTóm tắt1.09 MBAdobe PDFView/Open
NguyenNgocNhan.TV.pdfToàn văn7.24 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.