Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6458
Title: Phân tích tác động của quản trị vốn lưu động đến khả năng sinh lời các doanh nghiệp ngành sản xuất hàng tiêu dùng trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Hồ, Văn Hiệp
Advisor: Đường, Nguyễn Hưng, PGS.TS.
Keywords: Quản trị vốn lưu động
Khả năng sinh lời của doanh nghiệp
Ngành sản xuất hàng tiêu dùng
Thị trường Chứng khoán Việt Nam
Kế toán
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Kế toán. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.03.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6458
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoVanHiep.TT.pdfTóm tắt1.65 MBAdobe PDFView/Open
HoVanHiep.TV.pdfToàn văn3.47 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.