Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6457
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc tài chính đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp ngành vận tải niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Hà
Advisor: Nguyễn, Công Phương, PGS.TS.
Keywords: Tài chính doanh nghiệp
Cấu trúc tài chính
Ngành Vận tải
Thị trường Chứng khoán Việt Nam
Kế toán
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Kế toán. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.03.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6457
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiNgocHa.TT.PDFTóm tắt3.37 MBAdobe PDFView/Open
NguyenThiNgocHa.TV.PDFToàn văn5.29 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.