Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6452
Title: Quản trị quan hệ khách hàng cá nhân trong công tác huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Quảng Nam
Authors: Nguyễn, Thị Nho Thi
Advisor: Nguyễn, Phúc Nguyên, TS.
Keywords: Quản trị quan hệ khách hàng
Huy động vốn
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội
Chi nhánh Quảng Nam
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6452
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiNhoThi.TT.pdfTóm tắt797.22 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiNhoThi.TV.pdfToàn văn1.7 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.