Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6450
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị cảm nhận của khách hàng về dịch vụ thẻ ATM của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum
Authors: Trương, Thị Hương Anh
Advisor: Trương, Bá Thanh, GS.TS.
Keywords: Giá trị cảm nhận của khách hàng
Dịch vụ thẻ ATM
Dịch vụ ngân hàng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam
Chi nhánh Kon Tum
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6450
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TruongThiHuongAnh.TT.pdfTóm tắt356.64 kBAdobe PDFView/Open
TruongThiHuongAnh.TV.pdfToàn văn1.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.