Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6447
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định đặt phòng khách sạn trực tuyến của người Việt Nam - Nghiên cứu tại địa bàn Đà Nẵng
Authors: Lê, Thanh Hồng
Advisor: Trương, Sỹ Quý, TS.
Keywords: Hành vi người tiêu dùng
Dịch vụ khách sạn
Đặt phòng khách sạn trực tuyến
Khách Việt
Địa bàn Đà Nẵng
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6447
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThanhHong.TT.pdfTóm tắt569.24 kBAdobe PDFView/Open
LeThanhHong.TV.pdfToàn văn1.41 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.