Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6443
Title: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ bưu chính tại Bưu điện Thành phố Đà Nẵng
Authors: Trương, Thị Kim Anh
Advisor: Trương, Bá Thanh, GS.TS.
Keywords: Sự hài lòng của khách hàng
Dich vụ bưu chính
Bưu điện thành phố Đà Nẵng
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6443
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TruongThiKimAnh.TT.pdfTóm tắt358.87 kBAdobe PDFView/Open
TruongThiKimAnh.TV.pdfToàn văn1.66 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.