Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6440
Title: Một số phương pháp giải phương trình, bất phương trình mũ và Logarit
Authors: Võ, Thị Cẩm Vân
Advisor: Trần, Đạo Dõng, PGS.TS.
Keywords: Bất phương trình mũ
Phương trình logarit
Bất phương trình logarit
Phương pháp Toán sơ cấp
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học. Chuyên ngành: Phương pháp Toán sơ cấp. Mã số: 60.46.01.13.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6440
Appears in Collections:Phương pháp Toán sơ cấp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VoThiCamVan.TT.pdfTóm tắt531.61 kBAdobe PDFView/Open
VoThiCamVan.TV.pdfToàn văn1.56 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.