Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6438
Title: Hệ phương trình Diophant tuyến tính và một số dạng toán liên quan
Authors: Huỳnh, Tấn Anh Tuấn
Advisor: Nguyễn, Văn Mậu, GS.TSKH.
Keywords: Hệ phương trình Diophant tuyến tính
Phương pháp Toán sơ cấp
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học. Chuyên ngành: Phương pháp Toán sơ cấp. Mã số: 60.46.01.13.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6438
Appears in Collections:Phương pháp Toán sơ cấp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HuynhTanAnhTuan.TT.pdfTóm tắt267.75 kBAdobe PDFView/Open
HuynhTanAnhTuan.TV.pdfToàn văn361.91 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.