Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6437
Title: Về một số lớp bất phường trình hàm
Authors: Đinh, Thánh Đua
Advisor: Trịnh, Đào Chiến, TS.
Keywords: Bất phương trình hàm
Phương pháp Toán sơ cấp
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học. Chuyên ngành: Phương pháp Toán sơ cấp. Mã số: 60.46.01.13.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6437
Appears in Collections:Phương pháp Toán sơ cấp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DinhThanhDua.TT.pdfTóm tắt734.37 kBAdobe PDFView/Open
DinhThanhDua.TV.pdfToàn văn1.58 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.