Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6436
Title: Hàm sinh bởi các ước số và một số bài toán liên quan
Authors: Vũ, Thị Kiều Trang
Advisor: Nguyễn, Văn Mậu, GS.TSKH.
Keywords: Hàm sinh
Ước số
Số học
Phương pháp Toán sơ cấp
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học. Chuyên ngành: Phương pháp Toán sơ cấp. Mã số: 60.46.01.13.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6436
Appears in Collections:Phương pháp Toán sơ cấp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VuThiKieuTrang.TT.pdfTóm tắt228.59 kBAdobe PDFView/Open
VuThiKieuTrang.TV.pdfToàn văn358.29 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.