Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6426
Title: Hoàn thiện chính sách Marketing dịch vụ cho vay thế chấp đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Gia Lai
Authors: Nguyễn, Phúc Hạnh
Advisor: Võ, Thị Quỳnh Nga, TS.
Keywords: Cho vay thế chấp
Dịch vụ Ngân hàng
Cho vay khách hàng cá nhân
Marketing
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Chi nhánh Nam Gia Lai
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6426
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenPhucHanh.TT.pdfTóm tắt327.6 kBAdobe PDFView/Open
NguyenPhucHanh.TV.pdfToàn văn1.9 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.