Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6424
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố cấu thành chất lượng dịch vụ đến sự hài lòng của khách hàng tại Siêu thị Co.Opmart Gia Lai
Authors: Đào, Văn Cường
Advisor: Trần, Trung Vinh, TS.
Keywords: Chất lượng dịch vụ
Sự hài lòng của khách hàng
Siêu thị Co.opmart Gia Lại
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6424
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DaoVanCuong.TT.pdfTóm tắt217.51 kBAdobe PDFView/Open
DaoVanCuong.TV.pdfToàn văn1.39 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.