Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6419
Title: Hoàn thiện công tác kế toán quản trị tại Công ty Cổ phần Du lịch Xanh -Huế
Authors: Nguyễn, Thùy Phương
Advisor: Trần, Đình Khôi Nguyên, TS.
Keywords: Kế toán quản trị
Công ty Cổ phần Du lịch Xanh
Khách sạn Xanh
Huế
Kế toán
Issue Date: 2011
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã sô: 60.34.30
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6419
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThuyPhuong.TT.pdfTóm tắt215.67 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThuyPhuong.TV.pdfToàn văn1.62 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.