Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6414
Title: Quản lý thuế xuất nhập khẩu tỉnh Attapue, nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào
Authors: Manichanh, Tingxan
Advisor: Võ, Xuân Tiến, GS.TS.
Keywords: Quản lý Thuế xuất nhập khẩu
Tỉnh Attapue
Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Kinh tế phát triển
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Phát triển. Mã số: 60.31.01.05.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6414
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ManichanhTingxan.TT.pdfTóm tắt930.89 kBAdobe PDFView/Open
ManichanhTingxan.TV.pdfToàn văn7.96 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.