Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6413
Title: Phát triển nguồn nhân lực hành chính huyện Xamakhixay, tỉnh Attapeu, nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào
Authors: Duangboutdy, Siphachan
Advisor: Võ, Xuân Tiến, GS.TS.
Keywords: Phát triển nguồn nhân lực
Nguồn nhân lực hành chính
Huyện Xamakhixay
Tỉnh Attapeu
Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Kinh tế phát triển
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Phát triển. Mã số: 60.31.01.05
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6413
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DuangBoutdySiphachan.TT.pdfTóm tắt1.44 MBAdobe PDFView/Open
DuangBoutdySiphachan.TV.pdfToàn văn6.96 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.