Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6403
Title: Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc ĐăkLăk
Authors: Nguyễn, Đỗ Phượng Vỹ
Advisor: Lâm, Chí Dũng, PGS.TS.
Keywords: Cho vay tiêu dùng
Dịch vụ ngân hàng
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Chi nhánh Bắc ĐăkLăk
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2015
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6403
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenDoPhuongVy.TT.pdfTóm tắt410.52 kBAdobe PDFView/Open
NguyenDoPhuongVy.TV.pdfToàn văn1.39 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.