Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6402
Title: Quản trị quan hệ khách hàng tại Quỹ tín dụng nhân dân Huy Hoàng huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk
Authors: Hồ, Thanh Bình
Advisor: Trương, Bá Thanh, GS.TS.
Keywords: Quản trị quan hệ khách hàng
Quỹ tín dụng nhân dân Huy Hoàng
Huyện Eakar
Tỉnh Đắk Lắk
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6402
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoThanhBinh.TT.pdfTóm tắt200.95 kBAdobe PDFView/Open
HoThanhBinh.TV.pdfToàn văn1.42 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.